ScreenHunter_19692 Feb. 28 14.13
Варна
0888306080, 0884154879
office@bulgariangarlic.com
http://www.bulgariangarlic.com
Популярността на чесънa продължава да расте (12 000 000 тона се произвеждат всяка година в световен мащаб).

България внася 5 хил тона чесън годишно за прясна консумация и преработка. Произвежда около 2 хил тона.

Голяма част от вносния чесън не отговаря на стандартите и вкусовите качества, определени на местно ниво. Процеса на производството и процедурите за мониторинг на този чесън са незадаволителни спрямо стандартите на Българските производители.

ScreenHunter_19693 Feb. 28 14.24

По настоящем площите предназначени за комерсиално производство на чесън в страната са много малко. Със своето георгафско местоположение България може да се превърне в един от водещите производители на качествен български чесън за Европейския пазар.

България страда от липса на база с качествени семена и на капацитет на инфраструктурата за производство на чесън в големи количества, но Мегаимпекс е в състояние да предложи сериозна алтернатива на вносната продукция.

Основана през 2009 година като търговско дружество с широк обхват от дейности Мегаимпекс ЕООД постепенно се превръща в един от големите производители на чесън в България, налагайки продуктовата си линия Гарлино както на българския така и на международните пазари.

Днес тя е символ на качествена продукция и коректно партньорско отношение.

След необходимите предварителни проучвания нашия екип от висококвалифицирани специалисти направи избора на най-подходяшите за чесъна условия, а именно района на Югоизточна България.

Там с много любов и грижи се отглежда и обработва нашата продукция съобразно всички съвременни изисквания на добрите земеделски практики. Всички процеси от засаждането, през грижите за растенията, събирането на реколтата, почистване, опаковане, сортиране, съхранение и транспортиране на продукцията е контролирано от обучени специалисти съобразно системата за качество и контрол.

ScreenHunter_19696 Feb. 28 14.29

Мегаимпекс поддържа и развива собствена база – чисти от вируси, зарази и инсекти семена български чесън.

Продукцията ни се предлага целогодишно в различни размери и опаковки и притежава всички необходими сертификати за произход и качество.

Карта на обекта