ScreenHunter 4355
гр. Гулянци, ул. Г. Раковски 8
0879287229, 065613433

 

В района на дейност на ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СТРЕЛЕЦ – гр. ГУЛЯНЦИ се включват 13 съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 46 288.2 ха.

От административна гледна точка района на дейност на Сдружението изцяло обхваща територията на община Гулянци.

Сдружението е в границите на РДГ Ловеч и частично в района на дейност на ДГС Никопол.

Не без значение е и фактът, че Сдружението има много добър опит и традиции в управлението на ловно стопанските дейности.

Ловностопански райони на сдружението:

ПЛСР Брест
ПЛСР Гиген
ПЛСР Гулянци
ПЛСР Долни вит
ПЛСР Дъбован
ПЛСР Загражден
ПЛСР Искър
ПЛСР Крета
ПЛСР Ленково
ПЛСР Милковица
ПЛСР Сомовит
ПЛСР Шияково

Карта на обекта