ScreenHunter 4223
гр. София, пл. П. Р. Славейков 1Б
029871071, 0887225658
sofia_zapad1@abv.bg

Дейността на ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ – ЗАПАД е:

да създава условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт и спортно-състезателната дейнтост на своите членове, като ги организира и ръководи;

да работи за повишаване на екологичната, ловна и риболовна култура на своите членове и да ги възпитава в любов и грижа към природата;

да съдейства за повишаване на ловно-стрелковата и риболовна квалификация и спортното майсторство на членовете си;

да разпространява и популяризира сред народа природозащитните и демократични идеи и принципи на организацията;

да сие грижи за поддържането, обогатяването и охраната на ловната и рибната фауна в своя район и опозване на екологичното равновесие в него.

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Дреново – Чибаовци
  • ПЛСР Иваняне
  • ПЛСР Клисура
  • ПЛСР Костинброд
  • ПЛСР Люлин
  • ПЛСР Манастирище
  • ПЛСР Опицвет
  • ПЛСР Петърч
  • ПЛСР Понор

Карта на обекта