Национален земеделски регистър

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ 1920 – гр. Сандански

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ScreenHunter 4401[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] гр. Сандански, ул. Солунска 13
074626335, 0884170267
lrd_sokol@abv.bg
http://www.lrdsokol-1920.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

sandanskiOldЛовно – рибарско дружесто СОКОЛ 1920 гр. Сандански е основано далечната 1920год. Тогава, на десети септември, група млади ентусиасти с определно демократични разбирания основават “Ловджийско Дружество Сокол гр. Свети Врач”. Символ на новоучреденото дружество става зеленото знаме, на което е изобразен сокол с широко разперени криле, а на знамето са изобразени още името на дружеството и годината на неговото основаване. За наше най-голямо съжаление тази реликва не е запазена до днес. Пръв председател на дружеството в Георги Коцев от Свети Врач.
Въпреки множеството трудности от най-различно естество, които съпътстават началното развитие на дружеството, в периода 1920-1940год. то не престава своето разрастване и утвърждава стойността си в обществените среди. Като основна задача пред дружеството стои грижата за опазването на дивечовите запаси в района от хищническо изтребление, разумното му регулиране и стопанисване, както и грижата за организиране на стрелковата дейност и повишаване на квалификацията на своите членове. Въпреки оскъдната документация е явно, че през този период е създадена риболюпилня в мазето на Мамин Кольо, а в послдствие са построени няколко рибарника за развъждане на риба. Създаден е и ловен равъдник „Драголина-Кьоравица-Плошката кория” и дружествено ловище „Чинар уши”. През 1937 година, изключително с доброволен труд на членовете на дружеството, е построен ловен дом. В съседство на него е построено и ловно стрелбище. През този период Председател на дружеството е Костадин Караянев от гр.Свети Врач,известен по това време търговец.
За периода 1940 -1950 година дружеството не разполага с документи, по които можем да съдим за неговата дейност. Въпреки това, по спомени на ветерани, може да се каже, че във времена на остри политически борби и социални тежнения, дружеството отстоява позициите си и не допуска политизиране. Трайни спомени в съзнанието на ветераните от организационния живот през периода са оставили ловните вечеринки, които се провеждали два пъти в годината – преди откриване на лова и след закриване на ловния сезон. Тази традиция е устояла изпитанията на времето и се спазва до днес.
Най-новият етап в развитието на дружеството, датиращ от 1960 година насам, се характеризира както със създаване на благоприятна обстановка за изграждане на материална база и масовизиране на организацията, така и с възпитателната работа сред нейните членове. През различните етапи на този период са построени риболюпилня и със собствен зарибителен материал са зарибявани всички реки от района на дружеството. По същото време са построени и рибарници, положени основите за строеж на ловна хижа / Десети километър. /През този период е изградена фазанария в м.”Горен орман”, по-късно преместена в м.”Ормана”, осигурени са вода и електричество за същата. Фазанарии са построени и в дружинките Струмяни и Кресна. Изградено е и муфлоново стопанство в м.”Влаовица”. За голямо съжаление голяма част от тази метериална база бе разрушена особено след връщането на земята на собствениците и.
В настоящия момент основните предизвикателства пред ръководството на сдружението са: грижите за подсигуряване възпроизводството на дивеч и риба в района, разселване на дивеч и риба, създаване условия за развитието и упражняването на ловния и риболовен спорт и спортно състезателната дейност, опазване и съдействие при решаването на екологическите проблеми на района, свързани с ловната и риболовна дейност, утвърждаване ново име и нов, истински образ и представа за дружеството сред обществеността и гражданите – образ на грижовни стопани и защитници на родната природа. Освен грижите по стопанисването, на този етап, а и в бъдеще, основен дълг на нашите членове е и ще бъде опазването и охраната на дивеча и рибата и борбата с нарушителите.

Ловностопански райони на сдружението:

ПЛСР Голешево
ПЛСР Горна Рибница
ПЛСР Горно Спанчово
ПЛСР Игралище
ПЛСР Калиманци
ПЛСР Катунци
ПЛСР Кръстилци
ПЛСР Ласкарево
ПЛСР Лиляново
ПЛСР Мелник
ПЛСР Никудин
ПЛСР Петрово
ПЛСР Плоски
ПЛСР Раздол
ПЛСР Сандански
ПЛСР Склаве
ПЛСР Хотово[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gmaps type=”m” zoom=”14″ bubble=”1″ title=”Карта на обекта” link=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2985.2350518480966!2d23.274592615431317!3d41.564157179248205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14aa317a5dc949a7%3A0x408a55479f973a3a!2z0YPQuy4g4oCe0KHQvtC70YPQvdGB0LrQsOKAnCAxMywgMjgwMCDQptC10L3RgtGK0YAsINCh0LDQvdC00LDQvdGB0LrQuA!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1578571862861!5m2!1sbg!2sbg” size=”350″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row]

Related Posts