ScreenHunter_66-Feb.-11-10.22311
Етрополе, ул. Екатерина и Цеко Костови 1
072062142
lrd_orel@abv.bg
В района на дейност на СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ОРЕЛ – ЕТРОПОЛЕ се включват девет съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 30 415.6 ха.

От административна гледна точка района на дейност на Сдружението изцяло обхваща територията на община Етрополе и част от община Правец.

Сдружението е в границите на РДГ София и изцяло в района на дейност на ДГС Етрополе и частично на ДГС Ботевград.

ScreenHunter_2053 Nov. 04 12.01

Сдружението има над сто и десет годишен опит и традиции в управлението на ловно стопанските дейности.

Председател – Николай Тодоров Николов
Ловен надзирател – Стефчо Петков Станев
Специалист лов – Антон Григоров Николов
Счетоводител – Иванка Георгиева Долутарова.

Карта на обекта