ScreenHunter_1790 Oct. 27 11.29
Елин Пелин, ул. Никола Вапцаров, бл. 1, вх. 1, ет. 1
072566879

В района на дейност на ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ЕЛИН ПЕЛИН – град ЕЛИН ПЕЛИН се включват деветнадесет съседни принадлежащи ловностопански района с обща площ 58 747.8 ха.

От административна гледна точка района на дейност на Сдружението обхваща по-голямата част от територията на общинта и изцяло територията на общ. Горна Малина, като по този начин напълно са защитени интересите, както на общината, така и на ловците.

Сдружението е в границите на РДГ София – изцяло в района на дейност на ДГС Елин Пелин. Сдружението има дългогодишен опит и традиции в управлението на ловно стопанските дейности.

Управленски екип

  • Председател: Божидар Николаев Трайков
  • Ловен надзирател: Петър Димитров Петров
  • Специалист Лов: Иван Георгиев Иванов
  • Счетоводител: Румяна Христова Анева

Карта на обекта