lrd
Ямбол, ул. Николай Петрини 2
046661226, 046661218, 046661219

СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ДИАНА е сдружение с нестопанска цел.

Развива дейност в област Ямбол.

Сдружението се занимава с лов и спортен риболов.

Карта на обекта