1157674_558619027536153_1675232320_n
гр. Велики Преслав, ул. Б. Спиров 63 А
0896706399
lrd_preslav@abv.bg

 

ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – гр. Велики Преслав е организация с нестопанска цел.
1383695_581368295261226_1532323486_n
Предмат на дейност на дружество е:

- Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружините, включени в състава му, съобразно законите и устава на сдружението.

- Развива киноложко дело – създава дивечовъдни и рибовъдни стопанства.

- Сигнализира държавните институции за неотложни екологични проблеми.

 

Ловностопански райони на сдружението:

ПЛСР Бяла река
ПЛСР Веселиново
ПЛСР Върбица
ПЛСР Драгоево
ПЛСР Златар
ПЛСР Иваново
ПЛСР Имренчево
ПЛСР Кочово
ПЛСР Ловец
ПЛСР Методиево
ПЛСР Преслав
ПЛСР Риш
ПЛСР Салманово
ПЛСР Смядово
ПЛСР Хан Крум
ПЛСР Янково

Карта на обекта