Национален земеделски регистър

litexСофия, ул. Лъчезар Станчев 3
028162011
office@litex.bg
http://litexjsc.com

 

img_100_historyЛИТЕКС КОМЕРС е утвърдено дружество с повече от двадесет годишна история, което развива успешна търговска дейност в много направления.

Компанията стартира дейността си през 1990 г. в гр. Ловеч като дружество с ограничена отговорност. След разрастването си през 1999г. дружеството е трансформирано в акционерно. През 2002 г. седалището и адресът на управление на ЛИТЕКС КОМЕРС се премества в столицата София.

Авторитетът и стабилността на ЛИТЕКС КОМЕРС АД се утвърждават особено силно в периода на икономическата криза и срива на пазара на горива у нас през 1997г. ЛИТЕКС е една от малкото български компании, които не прехвърлят инвестициите си в чужди банки и предприятия зад граница. С това компанията доказва дългосрочните си намерения за развитие на бизнеса и стимулиране на пазарната икономика именно на родния пазар.

Компанията се разраства и започва своята бизнес експанзия не само в търговията с петролни продукти, но и в редица други отрасли: енергетика, хранителна промишленост, транспорт, туризъм, финанси, недвижими имоти, автомобилостроене и др.

През годините Литекс твърдо поддържа политика на не-ангажиране с политически проекти.

Днес ЛИТЕКС е един от най-големите инвеститори в страната, като общата стойност на инвестициите надхвърля 250 000 000 евро.

За отминалите години ЛИТЕКС КОМЕРС успява да натрупа регистриран капитал от 43 000 000 евро.

Към този момент групата осигурява работа на над 3000 човека.

 

Мисия

img_100_missionЛИТЕКС КОМЕРС АД е един от водещите инвеститори на българския пазар. Във всички свои проекти групата ЛИТЕКС търси възможност за развитие и заздравяване на българския бизнес в съответствие със световните стандарти. Нашата съвременна и модерна компания следва динамиката на пазара, поддържайки лоялна конкуренция и бизнес етика.

Мисията на нашето дружество се изразява в отговорно и лоялно бизнес поведение спрямо нашите клиенти, нашите инвеститори, нашите партньори, нашите служители и към обществото като цяло.

ЛИТЕКС интегрира принципите на КСО като водещи критерии за всички свои операции. В компанията успешно се прилагат отличното познаване на пазарната и инвестиционната среда, както и натрупаният опит на екипа от реализираните проекти

Цели

Търговската политика на холдинга е изцяло съсредоточена в намирането на баланс между отделните елементи на маркетинговия микс. За успешното провеждане на търговската политика, ЛИТЕКС работи в посока на постигане на своите цели от дългосрочен и по-близък план.

Приоритетен в дългосрочен план за ЛИТЕКС е стремежът към поддържане на висок стандарт на работа, лоялна конкуренция и социалноотговорен бизнес.

Основните бизнес цели на ЛИТЕКС са ефективно, отговорно и стабилно присъствие в следните отрасли: производство на захар, светли и тъмни горива и газ, електроенергия от възобновяеми източници. Корпоративната група ЛИТЕКС се стреми да развива гъвкава, динамична и същевременно стабилна инвестиционна политика.

Дружествата от корпоративната група ЛИТЕКС акцентират върху прозрачност и етика в бизнес отношенията. Разработени са цялостни корпоративни информационни програми, чиято цел е да предоставят изчерпателна информация за дейността на всички легитимно заинтересовани страни.

 

Бизнес стратегия

img_100_strategyОсновни принципи в бизнес политиката на ЛИТЕКС са спазването на уважение, етичност и акуратност спрямо:

Акционерите

ЛИТЕКС се стреми да постига необходимото за да поддържа постоянно нарастване на инвестициите на акционерите, да осигурява постоянно финансиране за развитието и разрастването на бизнеса.

Клиентите

За ЛИТЕКС клиентите са от първостепенно значение. Търговските взаимоотношения с клиентите и доставчиците се основават на взаимно уважение и сътрудничество. ЛИТЕКС се стреми към изграждането на взаимноизгодни и дългосрочни търговски отношения. С успех се прилагат иновационни технологии и методи в работата, отговарящи на динамично изменящите се пазарни потребности.

Служителите

В ЛИТЕКС високо се ценят опита и уменията на служителите както и приноса на всеки един от тях за успехите и постиженията на дружеството. Професията е удоволствие, когато съществува усещане за удовлетвореност и съпричастност към постигнатото. Всеки успех в ЛИТЕКС се постига благодарение на съвместната работа на служителите.
ЛИТЕКС се стреми да осигурява необходимите условия за развиване на индивидуалните качества, знанията, и професионалните умения на своите служители.

Бизнес партньорите

ЛИТЕКС поддържа отговорни и дългосрочни взаимоотношения с всички свои бизнес партньори, които се стремят към двустранно изгодни и коректни бизнес отношения.

Обществото

ЛИТЕКС развива отговорна бизнес дейност, съгласувана със законовите разпоредби установени на територията на държавата, в която развива бизнес. В своята дейност, дружеството спазва отговорности пред обществото като отделя необходимото внимание на опазването на околната среда, общественото здраве и безопасност.

 

БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ:

 

ScreenHunter 2393Внос, преработка и търговия на петрол:

Една от първите и основни търговски дейности на групата ЛИТЕКС е бизнесът с горива. Търговията с горива изиграва ключова роля за развитието и успеха на дружеството. Литекс АД е първата компания на родния пазар, която внася пропан-бутан с корабни партиди. Дистрибуцията на светли, тъмни горива и пропан-бутан на територията на България е от основните дейности на дружеството.

Литекс АД притежава петролна база, разположена в северна България. По проект базата е с капацитет от 10 000 метрични тона. През 2006 г. базата е лицензирана и към момента се използва като склад за горива на държавния резерв.В градовете Ловеч и Бургас Литекс АД притежава лицензирани данъчни складове за съхранение и производство на пропан бутан. В склада се извършва пълнене на битови бутилки с пропан бутан. Правят се и доставки на газови бутилки по домовете.

В рамките на 2010 година, търговското дружество за горива Литекс АД запази обема на предлаганите суровини и търговията с тях на територията на страната.

ДИСТРИБУЦИЯ НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ ВЕРИГА БЕНЗИНОСТАНЦИИ, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ ШЕЛ

Литекс АД разполага с 32 бензиностанции и газстанции, предоставени на концесия и реконструирани по изискванията на Шел.
Станциите са изградени като съвременни комплекси, предлагащи голям брой висококачествени услуги според световните стандарти и изисквания в бранша.

В момента дружеството оперира с четири бензиностанции (две в София, една в Пловдив и една в Ловеч), изградени според последните изисквания. Метанстанции са изградени в градовете Ловеч и Пловдив.

При съхранението на горивата, в станциите на ЛИТЕКС са спазени всички технологични, екологични изисквания и условия за безопасност. Съоръженията са изградени и се поддържат според най-добрите Европейски практики.

 

 

Строителство

liteks_tauar_ead• През лятото на 2006 ЛИТЕКС КОМЕРС купува 280 декара в село Крушуна, община Летница, където ще бъде изграден луксозен курорт, развлекателен и балнеологичен комплекс с капацитет от около 800 души. Ще бъдат инвестирани 30 000 000 евро.

• ЛИТЕКС КОМЕРС АД работи по още два проекта в сферата на строителството. Единия е за изграждане на жилищно ваканционен комплекс в град Банско, а другия е новата луксозна осемнадесет етажна офис сграда на дружеството, която ще бъде издигната в близост до столичния КАТ. За проекта в гр. Банско ще бъде направена инвестиция от 4 000 000 евро, а за офис сградата – 20 000 000 евро.

 

 

 

 

 

 

Автомобилостроене

ScreenHunter 2392Литекс Моторс откри официално завода си за производство на българските автомобили. Съоръжението на компанията, което е разположено край Ловеч, е единствено в България и е едно от най-модерните в Европа. Предприятието официално започна производството на автомобилите Great Wall, предназначени за пазара в страната и цяла Европа. Българската продукция отговоря на изискванията на законодателството на Европейския съюз.

Производствените мощности на Литекс Моторс са изцяло нов и мащабен проект, като основната инвестиция е предимно на българската компания. Изграждането на завода започва с подписването на договор за сътрудничество между Литекс Моторс и Great Wall Motor през есента на 2009 г. Две години по-късно, през ноември 2011 г., в завода се произвежда и първия автомобил от тестовата серия, който покрива високите стандарти за качество в индустрията. С откриването на завода започва и серийното производство на българските автомобили за пазарите в страната и чужбина.

Поточните линии в завода включват 84 работни станции за производство. Всеки автомобил преминава през 7 различни точки на контрол на качеството. Системата за управление позволява всяка една операция по колата да бъде индивидуално проследена и да се проверява качеството и крайния резултат от работата на всеки отделен служител. Всеки автомобил има индивидуален паспорт за качество.

В завода на Литекс Моторс към момента са заети над 120 души, като средната възраст на операторите е 19 години, а на инженерите е 25 години. В ръководния екип участват чуждестранни консултанти и мениджъри с дългогодишен опит в производството на водещи световни автомобилни марки. При пълен капацитет на завода от 50 000 автомобила годишно в него се очаква да бъдат заети близо 2 000 души. Българската компания прилага на практика една от най-съвременните мениджмънт системи за производство на автомобили в света.

 

Животновъдство

herefordОт пролетта на 2010 г. към многобройните сфери на дейност на ЛИТЕКС КОМЕРС АД се включва и животновъдство.

В момента компанията разполага с общо 500 говеда разпределени в четири породи – стадо Синьо белгийско говедо, стадо Хелефорд, стадо Абердин ангурско говедо и две стада Лимузин.

Фермата е разположена около село Соколово, Ловешка област. Разполага с отделни навеси, изградена канализация и собствен водоизточник.

ЛИТЕКС КОМЕРС АД е избрала свободното пасищно отглеждане и грубия фураж през зимата за свойте животни с цел производството на качествено и екологично чисто месо.

Отглеждат се и телетета за угояване и продажба, като търговията е насочена главно към износ извън пределите на страната.

 

Земеделие

9_1282588118От есента на 2010 г. ЛИТЕКС КОМЕРС АД навлиза в земеделието и бизнеса с земеделски култури.

Компанията разполага с 50 000 дка обработваеми площи и е регистриран производител с основен предмет на дейност – производство и търговия със слънчоглед, пшеница, ечемик и царевица, както и фуражни стоки като тревна смеска, ливадно сено, силажна царевица.

Нивите са разположени в Ловешка област, а за отглеждането на различните земеделски култури се използват най-добрите световни техники.

В дългосрочен период компанията има планове за разширяване на дейността и удвояване на обработваемите площи в следващите 3 години.

 

 

Транспорт и логистика
2423Част от дейността на групата ЛИТЕКС е и транспортната фирма Литекс Транспорт.

Литекс Трнаспорт е развиваща се фирма, която работи все повече на международния пазар. Разполага със 117 авто-композиции. Част от композициите обслужват Шел по сделката от 1998 г. за ползването на 31 бензиностанции.Литекс Транспорт разполага със 40 броя нови и модерни хладилни композиции за превоз на храни и бързо развалящи се продукти от първа необходимост.

Една от най-съвременните инвестиции на ЛИТЕКС е дружеството Централна автогара в София. От 2007 година ЛИТЕКС КОМЕРС е мажоритарен акционер с 62,5% от капитала на Автогара София. Автогарата е едно изключително рентабилно вложение. Поредното доказателство за успешния начин, по който се инвестират парите на акционерите в ЛИТЕКС КОМЕРС.

Транспортният комплекс е изграден като модерна сграда съобразена със съвременните изисквания за обществени обекти от този тип.

Автогарата разполага със закрита площ от 7 173 кв.м. Всички помещения са напълно климатизирани. За спокойствието на служители и посетители на автогарата се грижи охранителна фирма. На територията на комплекса са инсталирани 130 камери, свързани към система за сигурност.

В сутерена на сградата се намират технически съоръжения, санитарни възли, автоматична телефонна централа и машинни отделения за асансьорите.

 

 

 

Хотелиерство и Туризъм

76858663Хотелиерство

През лятото на 2006 година е пуснат в експлоатация хотел Президиум палас, в центъра на град Ловеч.

Успоредно с това стартира инвестицията за огромен хотел-казино – Венеция Гранд Казино. ЛИТЕКС ще инвестира 18 000 000 евро в изграждането на луксозния хотел. Отделно от тях дружеството внeсе банкова гаранция от 1 млн. лв. в полза на общината, в случай че не изпълни конкурсните условия.

Проектът е за площ от 14 400 кв.м., като строителството ще продължи две години. Ще бъдат открити над 180 нови работни места. Проектът включва 700 стаи, много зали за хазартни игри, открит и закрит басейн, киносалон, конферентни зали, лоби-бар, офиси, конгресна зала.

Групата ЛИТЕКС разполага общо с три хотела в България. Другите два са Ловеч и Свети Никола в центъра на град Сандански.

Туристически услуги

В сферата на туристическите услуги ЛИТЕКС КОМЕРС работи посредством специализираната агенция Литекс Травъл.

През 2001 година Литекс Травъл АД получава IATA акредитация за продажба на самолетни билети от всички авиокомпании, имащи представителства на територията на страната.

С професионалното отношение към работата и доброто обслужване, Литекс Травъл привлича все по-голям брой корпоративни клиенти.
Поради високите си темпове на развитие, туризмът с основание се определя като един от водещите отрасли на новия век, фактор от основно значение за икономическото развитие на страната.

 

 

Ловно стопанство “Бялка”

3_LOVEN KOMPLEKS BYALKAПрез 2002 г. ЛИТЕКС печели конкурс за стопанисването и ползването на дивечовъден ловен участък БЯЛКА.

ЛИТЕКС развива ловно-стопанския район с инвестиции както за изграждане на ловния дом БЯЛКА, така и за изграждане на огради, открити и закрити чакала, хранилки от различен тип, калища, микро язовири и други съоръжения за стопанисването на дивеча в ловния участък.
БЯЛКА се намира в района на град Ловеч, на 14км. от град Ловеч и на 140км. от Аерогара София. Стопанството разполага с две вили от клас резиденция, като общият му капацитет е 60 легла.

Ловното стопанство заема площ от 7324 хектара, от които 62% горски масиви и 38% ливадни площи. Надморското равнище варира в диапазона от 180 до 600 м. На територията на БЯЛКА, с бързи темпове се развиват популациите от благороден елен, елен лопатар, муфлон, сърна и дива свиня.

БЯЛКА е една от перлите на българския ловен туризъм. Ловното стопанство се посещава от известни личности от Западна Европа, както и от високопоставени ръководители на Руската федерация.

 

 

Kонеферми с отбрани породи коне

ScreenHunter 2395ЛИТЕКС КОМЕРС АД разполага с една от най-добрите конни бази на Балканския полуостров. Около 60 чистокръвни жребци и кобили обитават конюшнята разположена над град Ловеч, една от най модерните във източна европа. В момента животните са на отглеждане и подготовка за състезания в Германия, Франция, България и Англия. Конете се намират в един от най-известните центрове за тренировки в Кьолн.

В момента ЛИТЕКС разполага с голяма конюшня в Германия. Целта е на състезания в Германия и други европейски страни, българските коне, собственост на ЛИТЕКС КОМЕРС да печелят титли и съответните наградни фондове.

Конете имат спечелени много първи места и други призове на състезания в Германия, Франция и България. Средствата от наградния фонд се събират в представителството и се инвестират в подготовката на новото поколение коне.

Конната база в Ловеч се посещава от едни от най-известните личности в света на спорта и бизнеса – бившият президент на МОК Хуан Антонио Самаранч, шефът на концерна Пума – Хорст Витман и колегата му от Адидас – Хорст Рибенауер.

Сред конете се забелязват изключително качествени синове и дъщери на Садлърс Уелс, Кейп Крос, Пивотал, Ксаар, Айрън Маск, Данхил Денсър, Шато Женеро и др.

ЛИТЕКС КОМЕРС с много любов и с изключителен професионализъм развива този спорт. Сътрудници в Англия и Германия се грижат за откриването на нови расови коне, следят резултатите и планират състезанията.

В Англия, в Британ Хаус Стъд близо до Съмърсет се отглеждат едни от най реномираните кобили майки като: Ла кучина, Бризейда, Лайди Линда, Персефона, Персеида и др.. Техните кончета се котират на много високо ниво и ежегодно присъстват в бук едно на Татърсалс.

 

 

 

 

Related Posts