ScreenHunter_16073 Aug. 26 14.52
София, ул. Капитан Димитър Списаревски 24
0887237405
veneta.murzova@limagrain.com
http://www.lgseeds.bg
LG E СВЕТОВНА МАРКА СЕМЕНА, ПРЕДЛАГАНА ОТ ЛИМАГРЕЙН ЕВРОПА. ПОД НЕЙНИЯ ЗНАК НА ПАЗАРА ИЗЛИЗАТ МНОГО ХИБРИДИ И СОРТОВЕ ПРИ ГОЛЯМ БРОЙ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ.

В България под логото LG, Лимагрейн предлага селекционни решения при петте основни култури – слънчоглед, царевица, рапица, пшеница и ечемик. Лимагрейн Европа е част от Лимгарейн груп, която представлява международен кооператив, специализиращ в областта на семената от зеленчуци и полски култури, а също и субпродукти от зърнени продукти. Основана и ръководена от земеделски производители, Лимагрейн е четвъртата по големина компания на европейския и световен пазар.

Създатели на стандарти

Qui_sommes_nous_recherche-02Марката LG се развива в конкурентна икономическа среда, така както промените в логото ни илюстрират нашия прогрес. Логото ,,L’’ e създадено през 1965 г., променя се на ,,LG‘‘ през 1985г., за да се даде идентичност на нашите нови марки и продукти. Днес LG e известно в цял свят, а това показва, че ние сме компания с международно признание. LG е знак за силата на нашата иновативност и отговорност към качеството на всеки аспект в нашата работа. LG е било и ще си остане стандарт за милиони фермери по света.

Създатели на легенда

Кооперативът е създаден през 1942 г. от земеделски производители в долината Limagne в Централна Франция, с цел да произвежда семена зърнени култури. През 1965 г. кооперативът получава името Limagrain и продължава до днес да бъде ръководен от земеделски производители. Наследник на традиции за върхови постижения, LG допринася през годините за радикалните промени на облика на селското стопанство.

Нашата история е изградена върху успеха, предимствата и новаторската роля в развитието и подобряването на качеството на семената. Винаги сме били новатори и сме създавали стандарти. Примерно, работата ни по селекциониране на много ранни хибриди при царевицата доведе до възможността да се отглежда царевицата като култура в Северна Европа. Докато работим и творим, ние знаем, че сме наследници на история изпълнена с постижения. Това ни зарежда с енергия и ни кара да даваме още повече от себе си в името на успеха.

Творци на разнообразие, ние предлагаме възможности

Със своя широк спектър от култури, LG олицетворява богатството и разнообразието на Европейското селско стопанско производство. Портфолиото LG предлага решения както за изхранването на хората и животните, така и продукти за промишлена преработка.

Въпреки че в миналото царевицата има най-голям принос в развитието на марката LG, днес компанията създава с марка LG изключително успешни продукти при всички основни култури: пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед , царевица, грах и фуражни култури. Разнообразието при културите, което Лимагрейн предлага, е продиктувано от: агрономическите потребности на земеделските производители и по-специално от нуждата от ротация на културите, от целевите пазари на продукцията при отделните култури.

Производство

МАРКАТА LG СЕ ОСНОВАВА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ НА LIMAGRAIN ЕВРОПА, ПОСВЕТЕНИ НА ВИДОВЕТЕ ГОЛЕМИ КУЛТУРИ (МРЕЖА ОТ СТАНЦИИ В ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ И В СВЕТА). БЯХА УСТАНОВЕНИ МНОГО ПАРТНЬОРСТВА, ОСОБЕНО С BIOGEMMA И GENNOPLANT.
Като се вземат под внимание научните иновации и тяхното отразяване в развитието на Limagrain Group:
Интегриране на нови бизнеси
Биотехнологиите:
През 1984, отваряне на лабораторията Sezeaux (63).
Днес, 7 лаборатории ( Франция, Обединено Кралство, САЩ, Австралия) и следователно голямо вътрешно ноу-хау

Клетъчна биология
Молекулярна биология
Генетика
Инегрирани в процеса за размножаване на растенията:

Молекулярна маркировка
Селекция подпомогната от маркировка

Нови инструменти за изпълняване на същата работа, по-точни, по-бързи и отварящи нови полета за изследователска дейност.

Измисляне на нови подходи за научните изследвания:
Партньорски изследвания:
Разделяне на знанието за подобряване на растенията

Това е нов подход, които подобрява:
Темпът на развитие (миниатюризация, роботика, иформатика)

Мултидисциплинарността
Интернационализацията
Методите на изследване
Развитието на разходите
Групата Limagrain е имплементирала множество изследователски партньорства и многобройни международни сътрудничества (частни консорциуми, университети, международни центрове…)

Оценяване на потенцяла отворен от нови знания
Изпълняване на секторите:

Новите възможности за растенията:

Промяна на характеристиките на пшеничното нишесте
Промяна няа съдържанието и състава на мастната киселина на слънчогледа, рапица
Елиминиране на протеиновите алергени на пшеницата за хората
Царевица богата на фитаза (намаляване на фосфорните зауствания от фермите)
Царевица устойчива на суша (намаляване на употребата на вода)

С цел да се отговори по-добре на нуждите:

На индустриалците
На потребителите
На съвременното общество

Карта на обекта