qica
София, кв. Малашевци, ул. Чепинско шосе 15А
029367769
pticeferma@vladini.com

Птицеферма Леър и Чик ЕООД произвежда, маркира, сортира и опакова кокоши яйца.

- Птицефермата е с капацитет 18 500 кокошки – носачки.
- Птиците се отглеждат в уголемени Euro-клетки.
- Технологичният процес е автоматизиран и механизиран.
- Обектът отговаря на всички изисквания за безопасност и хигиена на храните и хуманно отношение към животните.
- Фермата е с ветеринарен регистрационен номер 3 BG 22 007.
- Обектът разполага със склад за сортиране, опаковане и маркиране на яйца с ветеринарен регистрационен номер BG 2219001.
- Складът извършва търговия на едро и дребно с яйца франко фермата.
- Фирмата разполага със собствен хладилен транспорт и може да извършва доставка на яйца до клиента.

Карта на обекта