ScreenHunter_19078 Jul. 24 14.20
Попово
0882969393
lesservis@mbox.digsys.bg
ЛЕССЕРВИЗ е фирма с 10 годишна традиция в горското и ловно стопанство.
Извършва следните дейности:

- производство на други изделия от дървен материал
- производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
- даване под наем на собствени недвижими имоти.

Карта на обекта