ScreenHunter_5535 Nov. 10 11.29
Кърджали, ул. Републиканска 1
036161871

www.kardzhali-tabak.com
Кърджали Табак АД е дружество за изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни в страната и чужбина.

Кърджали Табак АД се специализира в преработка на тютюни, произход “Крумовград”.
Основният производствен и търговски комплекс на дружеството е разположен на територията на град Кърджали.

 

 

 

 

 

 

 

Складовата база и изкупвателните пунктове, собственост на дружеството са разположени в 17 селища на територията на областта.

Кърджали Табак АД е дружество с изключителни традиции, приемник на предприятието “Тютюнева промишленост”, създадено през 1947 година. Дружеството е финансово стабилно и разполага със собствена обслужваща търговска банка – “Д” АД.

Акционерното дружество е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите със състав от 3-ма души.
Дружеството се представлява от изпълнителен директор и прокурист заедно.

Карта на обекта