КРОНОС АГРОХОЛДИНГ АД

гр. Сливен, бул. Банско шосе 22
0882333511, 0882666466
export@kronos.bg
https://kronosagro.bg/

 

 

 

Стабилността, устойчивостта и доверието са в основата на всяко позитивно партньорство. Затова и ние градим нашите бизнес и партньорски отношения върху тези три неща. А надграждането е възможно само при наличие на стабилна основа.

За нас Агро и Трейд не са просто две думи, които насочват към основната дейност на фирмата. Ние не разглеждаме търговията в земеделието просто като начин на печелене на пари. Реализацията на продукцията в този толкова динамичен и гъвкав отрасъл е онази стабилност, която дава на производителите устойчивост и вяра, че са избрали точния отрасъл, в който да се развиват.

Всяка една кампания, всяка една стопанска година, ни поставят нови и нови предизвикателства. Както по отношение на суровините и материалите за извеждане на дадено земеделско производство, така и по отношение ситуацията на родните и световни пазари. Ключът е да си винаги на мода в производството на правилната продукция и реализацията й на подобаващата цена е един – качеството.  Високо качество във всички посоки – от правилната агротехника до избора на атрактивни култури, сортове и хибриди, торене и растителна защита. До всички етапи на прибиране, преработка и съхранение на земеделска продукция.

Високото качество се постига с използване на най-съвременни технологични решения. Затова и инвестициите ни в материална база, суровини и познание са ориентирани към иновативното.

Горди сме, че срещаме много съмишленици в усилията ни да изведем родното земеделско производство до водещите европейски и световни стандарти. Доверието на партньорите ни е гаранция, че работим в правилната посока и стимул да продължим да го правим.

Заедно с вас.

ДЕЙНОСТИ

Производството и заготовката на висококачествени семена е сред приоритетите в работата ни през следващите години. С неограничени възможности за почистване и калибриране, с добрия опит в стопанисване на семенни участъци, имаме амбицията да се утвърдим като водещ семепроизводител за мека и твърда пшеница, бобови и други култури.

Производствена база

обл. Ямбол, с. Дряново

тел: 0882666466
e-mail: a.baeva@kronos.bg

 

Контакти с клиенти

гр. Сливен, бул. Банско шосе №22

тел: 0882333511
е-mail : export@kronos.bg

Related Posts