ScreenHunter_8181-May.-23-13.44
с. Кардам, област Търговище
060389233, 060389208

Кооперация Хан Кардам се намира в с. Кардам, община Попово, област Търговище. Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство. Специализирана е в зърнопроизводството и животновъдството.

Отглеждат се:

-пшеница
-люцерна
-слънчоглед
-царевица

В момента кооперацията разполага с 86 броя дойни крави. Кооперация Хан Кардам извършва производство и търговия с мляко и месо.

Дружеството разполага със съвременна селскостопанска техника нужна за обработката на земята, събирането и транспортирането на реколтата.

Квалифицираните служители на компанията стриктно следят за спазването на всички правила и изисквания, за да се запази отличното качество на предлаганата продукция.

Другата дейност на Кооперация Хан Кардам 91 е отглеждане на едър рогат добитък за производство на висококачествено мляко и месо. В момента кооперацията разполага с осемдесет и шест броя дойни крави, от които се добива мляко с изключително качество.

Кравефермата на кооперацията е разположена в екологично чист район, което от своя страна спомага за доброто развитие на животните и реализирането на отлична продукция – мляко и месо.

ScreenHunter_8181 May. 23 13.49

Карта на обекта