ScreenHunter 4232
с. Григорево, община Елин Пелин
0889727595

 

КООПЕРАЦИЯ ГРИГОРЕВО се занимава с селско стопанство, отглеждане на животни и реализация на произведената продукция. Кооперацията се намира в село Григорево.

КООПЕРАЦИЯ ГРИГОРЕВО развива своята дейност в областта на земеделието, като отглежда селскостопански култури върху арендувани земи. Кооперацията разполага с необходимия инвентар за обработка на наетите земи, като по-този начин се постига по-качествена продукция.

След събиране на реколтата, произведената продукция се складира временно в базата на кооперацията. Основна дейност на КООПЕРАЦИЯ ГРИГОРЕВО е търговията със земеделската продукция.

КООПЕРАЦИЯ ГРИГОРЕВО основно отглежда:

-  пшеница
-  царевица
-  слънчоглед
- ечемик

Карта на обекта