logo
с. Студено буче, ул. Димитър Благоев 2
095442332, 095442330

Кооперативно предприятие Агротруд Инвест извършва отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури. Земеделска кооперация се намира в село Студено буче, община Монтана. Обработваемата площ възлиза на над 6300 дка.

Предприятието обработва плодородни земеделски земи, на територията на област Монтана. КП Агротруд Инвест предлага:

обработка на земеделска земя;
отглеждане на земеделска продукция;
производство на земеделска продукция;
технически култури;
търговия земеделска продукция;
фуражни култури;
зърнени култури.

Карта на обекта