Какво трябва да знаем за разсадите

rЗа собствени нужди или за пазара вие може да отгледате зеленчуци с разсад, който да закупите. Но често предпочитаният вариант е сами да си го произведете, дори когато става въпрос за малките нужди на дворното стопанство.

В такъв случай е необходимо да се осигурят определени условия, което е въпрос на знания и на тяхното приложение. Нужна е преди всичко топлина и светлина. Редом с техническото решение на тези въпроси стои и въпросът за площта. Отговорът му идва от решението колко какъв ран зеленчук, изискващ производство на разсад, искате да отгледате. Всичко това е свързано с потребността от семена, торове и различни други материали.

Колко и какво семе ще ви трябва

Това е първият въпрос, на който си отговаря градинарят, защото семената не са евтини. Приложената таблица ще ви ориентира за необходимите ви количества семена и за площта, на която да отгледате гъст разсад. Много е важно семената да отговарят на определени изисквания. Първото от тях е да са автентични т. е. да отговарят на вида и сорта, за който ви се предлагат, да не съдържат семена от други културни или плевелни видове. Те трябва да са с висока кълняемост, да са обеззаразени.

Закупените от реномирани фирми семена са автентични, обеззаразени и с висок процент кълняемост. Но често с отбираните от собствената градина не е така. Трябва да се има предвид, че отбраните семена от онези сортове, на етиката на които е било отбелязано F1 вече не са автентични. Те са хибридни комбинации и добрите им качества се проявяват само в първо поколение.

Именно то се отбелязва с F1. Отбраните собствени семена може да са с ниска кълняемост най-често по причина, че не са били узрели или че не са правилно сушени или съхранявани. Затова е необходимо на тях, както и на запазени от миналата година закупени семена, предварително да се провери кълняемостта

Необходими семена и площ за производството на гъст разсад за 1 дка ранни култури, отглеждани на открито, и ориентировъчни срокове за сеитба

Домати (Срок на засяване 20.I – 15.II) Необходимо семе (гр/дка) 24-25
Пипер (Срок на засяване 10.I – 5.II) Необходимо семе (гр/дка)120
Патладжан (Срок на засяване 10.I- 5.II) Необходимо семе (гр/дка)40
Главесто зеле (Срок на засяване 1.II – 10.II) Необходимо семе (гр/дка)40
Цветно зеле (Срок на засяване 20.I – 5.II) Необходимо семе (гр/дка)40
Алабаш (Срок на засяване 1.II – 10.II) Необходимо семе (гр/дка)50
Салати (Срок на засяване 1.II – 10.II) Необходимо семе (гр/дка)20
Краставици (Срок на засяване 25.III – 5.IV) Необходимо семе (гр/дка)80
Тиквички (Срок на засяване 20.III – 5.IV)Необходимо семе (гр/дка)250

Related Posts