ScreenHunter 3577
с. Дунавлии, ул. Васил Левски 20
0888431205, 0888355367

 

Фирма ЙОРДАН ИВАНОВ ПЕКОВ ЕТ се занимава със селско и горско стопанство.

Фирмата отглежда на собствени или арендувани земи:

- пшеница;
- слънчоглед;
- царевица;
- ечемик.

Основната дейност на фирмата в горското стопанство се изразява в осъществяване на дърводобив от държавния горски фонд на територията му, продажба на добитата дървесина, създаване на горски култури върху незалесени територии.

Карта на обекта