ScreenHunter_22731 May. 09 11.58
София, бул. Акад. Иван Гешов 2E, офис 414
029437015, 024893188, 024893189
office@ira-eko.com
http://www.ira-eko.com
ИРА-ЕКО ООД е създадена през 2001 година от основателите на ЕТ Ивайло Радев, която е една от първите частни търговски компании в България.

През първите десет години от работата си ЕТ Ивайло Радев поставя солидни основи на партньорски взаимоотношения с фирми от бранша. Изгражда връзки с преработватели и фермери в страната, развива широка търговска дейност и започва биологично отглеждане на земеделски култури.

ScreenHunter_22738 May. 09 12.08През годините фирмата натрупва сериозен опит в култивирането и преработката на билки, подправки и семена и др. земеделски култури и заема добри позиции на пазара в България и чужбина. Фирмата разширява дейността си и през 1999 година се преобразува в ИРА – 999 ООД.

В следствие интересите на основателите на фирмата майка в областта на биологичното отглеждане на земеделски култури и разширяващата се дейност в тази посока, се налага обособяването на нова фирма, чиято основна дейност и развитие да е именно търговия, преработка и производство на биологично сертифицирани земеделски продукти.

Новата фирма е създадена през 2001 година с името ИРА-ЕКО ООД. От началото на създаването и до този момент фирмата се развива успешно и разширява дейността си. Фирмата разполага със собствен модернизиран цех на площ от 800м2, оборудван с нови машини за производство и преработка на предлаганите продукти.

ИРА-ЕКО ООД работи с висококвалифициран екип от специалисти и работници, които са обучавани по европейски програми за развитие на човешките ресурси за непрекъснато повишаване на тяхната квалификация.

През 2010 година придобива нови сгради с площ от 3500м2, които са в процес на обновяване и ремонт в съответствие с регламентите за биологично сертифицирана продукция.

Производство Преработвателният цех на ИРА-ЕКО ООД се намира в с. Тодор Икономово, община Каолиново. Разполага с терени за култивация, сграда в която се преработват и пакетират продуктите, складови помещения.

През 2008 година се инсталира нова производствена линия за преработка на растителна продукция с висок капацитет и качество. В нея се включват: машини за нарязване и сортиране, гравитационен сепаратор, сушилня, балировачка, обрухвачка. Машините, с които разполагаме отговарят на стандартите на европейския съюз и имат капацитета да произвеждат продукти във всякакъв размер и качество, които се търсят на пазара.

ScreenHunter_22732 May. 09 12.07

Процесът на преработка на продукцията включва: сушене, пресяване, рязане на различни фракции, почистване от инертни материали, органични и механични примеси, балиране и др.

Фирмата разполага с високо квалифицирани работници, които проследяват процеса на преработка на всеки етап.

Посрещането на изискванията за качество и развиването на дълготрайни бизнес взаимоотношения с нашите клиенти са нашите основни приоритети. Ние гарантираме коректност, принципност и интелигентно отношение към всеки, с който работим.

Фирмата изнася продукция за международните пазари и има изградени дълготрайни търговски отношения с партньори от Германия, Испания, Холандия, Австрия, Италия, САЩ, Франция и др.

Карта на обекта