ScreenHunter_1912 Oct. 30 11.28Институт по тютюна и тютюневите изделия

Национален център, който извършва изпитвания на тютюни, тютюневи изделия и тютюнев дим; спомагателни материали; соуси и ароматни композиции; почви, води и хранителни разтвори; вземане на проби от почви, води и хранителни разтвори.