ScreenHunter_13969 Dec. 19 15.33Институтът по Овощарство – Пловдив е постоянно и водещо научно звено на Селскостопанска Академия (ССА)  при Министерството на земеделието и храните (МЗХ) с предмет научна, приложна и обслужваща дейност в областта на овощарството.