ScreenHunter_10642 Mar. 14 16.58
Карнобат, Ул. Индустриална 1
055922703, 055924809, 0888081041
iz_karnobat@mail.bg
http://www.iz-karnobat.org
Институтът по земеделие е основан с Държавен документ – указ № 74 на цар Борис ІІ, София, 28 ноември 1925 г.
Институтът се намира в Югоизточна България, отличаваща се съществено от останалата част на страната със своите специфични климатични условия. Разположен е в типичен за тази географска област район.

Изследователската дейност в първите години е била насочена в следните две основни направления:
1. Селекциониране на нови по-продуктивни сортове пшеница и други основни за района зърнени култури, които да бъдат устойчиви на неблагоприятните метеорологични влияния – суховеи, ниска температура, суша.
2. Намиране и установяване на практически прийоми за подобряване на технологията за отглеждане на пшеницата и други култури с цел повишаване на добивите.

През 1962 година съгласно постановление №49 на Министерски съвет, Селскостопанският научноизследователски институт в Карнобат е натоварен да провежда селекцията с ечемик в България.

Днес в Института по земеделие – Карнобат работят изследователи в областта на селекцията и генетиката, агротехниката и растителната защита на ечемика, овеса и други полски култури, както и в областта на животновъдството (селекция и физиология).
Възрастовият състав и квалификацията на научния потенциал позволяват възлагане и изпълнение на сложни изследвания с комплексен характер.

РЪКОВОДСТВО

директор

 

ДИРЕКТОР

Проф. д-р Драгомир Вълчев

0559/22731

0896/725404

 

 

зам. директор

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

Доц. д-р Тодорка Савова

0882/540549

УПРАВИТЕЛ НА ПЕБ

Инж. агр. Радостина Граматикова

0897/354983

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Славка Славова

0559/24809

0888/081041

Карта на обекта