ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Стражица, ул. Тодор Каблешков 3
061612099

ИВКОМ ЕООД се занимава с вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен транспорт и превози, консултантска дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция.

Карта на обекта