ScreenHunter_25941 Aug. 27 11.59
Силистра, ул. Житарска 1
086820169
info@yourdomain.com
http://zarnenihrani-ss.bg/
Зърнени храни – град Силистра АД е търговско дружество с основен предмет на дейност изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни и варива, производство на селскостопанска продукция и посадъчен материал, търговия със смазочни и горива материали. Фирмата е наследник на държавното предприятие Зърнени храни ЕАД.

Следвайки целите си за увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентноспособността, през 1999 година бе закупена зърнобазата в град Варна, бяха разширени и обновени съществуващите складовите бази, за да отговарят на европейските стандарти. Ежегодно се увеличава делът на осъществяваните сделки за износ на зърно, като търговски партньори са едни от най-крупните международни фирми в бранша.

Фирмата участва в пилотния проект на ACDI / VOCA – Bulgaria за създаване на лицензирани публични складове за зърно на територията на България. Лицензирани са четири публични склада с общ складов капацитет 61500 тона.

Част от дейността е свързана с производството на зърнени култури. За целта е създадена фирма Черногор Агро ООД, която е регистриран земеделски производител. Занимава се с производство на традиционните за региона зърнени култури – пшеница, слънчоглед, ечемик, царевица.

Арендова около 20 000 дка земеделска земя в землищата на Силистренска област. За обработване на земята и отглеждане на зърнените култури, дружеството разполага със собствена, а също и наема земеделска техника и външни механизирани услуги.

ScreenHunter_25941 Aug. 27 12.13

Логистика

Складовите бази на дружеството са разположени стратегически в район с добре изградена транспортна инфраструктура. Зърнобазата в град Варна е разположена в близост до пристанището и основните жп връзки. Зърнобазите в град Дулово и град Алфатар се намират непосредствено до главен път и до ЖП линия.

Разполагат със съоръжения за директно товарене, прилежащ жп коловоз и жп вагонна везна. Зърнобазата в град Тутракан е с възможност за излаз на дунавското пристанище Тутракан. За да отговори на изискванията за качество не само при съхранението на зърнените храни, но и при транспортирането им от и до клиентите, фирмата е създала собствен автопарк.

Автомобилите за превоз на зърно са нови, модерни, с екологична категория ЕВРО 3 и са съобразени с всички технически изисквания за тази дейност. Осигурява се надежден и бърз достъп от зърнобазите до складовете на клиентите или до посочено пристанище на река Дунав или Черно море.

Изградена е обща информационна система, която дава възможност да се наблюдава в реално време наличността и качествените показатели на зърното, като по този начин се постига оптимално използване на складовите площи и сепариране на зърното при изкупуване и реализация.

Цели

Основна насока в развитието на фирмата е разширяването на търговската дейност при по-ефективно натоварване на съществуващите мощности, както и оптимално използване на климатичните дадености на региона.

В процес на разработка са проекти за затваряне на цикъла, започващ от производството на селскостопанска продукция, дообработката на зърнени храни, съхранението им и приключващ с преработката им.

Нашата основна цел е да гарантираме постоянно предлагане на зърно-продукти с високо качество и безопасност, които да удовлетворят изискванията на клиентите ни .

Продукти и партньори

Зърнени храни – град Силистра АД е сигурен партньор на голям брой земеделски производители, фирми и кооперации от региона на Североизточна България. Благодарение на дългогодишните търговски отношения се осъществяват навременните доставки на зърно при изпълнение на външнотърговските договори.

Дружеството е експортно ориентирано и е директен износител на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Клиенти са ни едни от най-големите зърнотърговски фирми като Луи Драйфус Комодитис България ЕООД, Алфред С. Тьопфер Интернешънъл (България) ЕООД, Каргил България ЕООД, Гленкор Грейн България ЕООД, също така и преработвателни предприятия в Испания, Румъния, Гърция,Турция.

Фирмата реализира част от изкупената земеделска продукция на пазари в Северна Африка и Азия. По-малка част се продава на вътрешния пазар – на фуражни заводи, мелници, рафинерии и преработвателни предприятия.

ScreenHunter_25944 Aug. 27 12.13

Зърнобази

  • Силистра

Централният офис на фирмата се намира в гр.Силистра – център на един от най-големите зърнопроизводителни райони в България. Дружеството разполага с 4 зърнобази на територията на Силистренска област и една в гр.Варна, непосредствено до Варненското пристанище, с общ складов капацитет 150 000 тона. Складовите вместимости включват стоманобетонни силози, метални силозни клетки – система ЛИПП, плоски складове и двойни и единични метални навеси. Складовите бази са оборудвани с модерна специализирана техника – системи за вентилация, уреди за дистанционен термоконтрол, зърнопочистващи машини, пневмотранспортьори. Зърнобазите в гр.Варна, гр.Дулово и гр.Алфатар разполагат и със зърносушилни, които при необходимост могат да подсигурят изсушаването и запазването на зърното в добър търговски вид. Входящият, изходящият и технологичният контрол на зърното в складовете се осъществява от пет лаборатории, оборудвани с модерни експресни апарати и всички необходими уреди за цялостно окачествяване на зърно, които се обслужват от квалифициран персонал.

  • Варна

Зърнобазата в гр.Варна е с общ капацитет 32000 тона. Вместимостите за съхранение на зърно са оборудвани със съвременни машини и съоръжения за приемане, обработка и съхранение.

  • Дулово

Зърнобазата в гр. Дулово е с общ капацитет 65000 тона. Вместимостите за съхранение на зърно са оборудвани със съвременни машини и съоръжения за приемане, обработка и съхранение.

  • Алфатар

Зърнобазата в гр.Алфатар – 31000 тона. В зърнобазата има ЖП везна -вагонна, с прилежащ към нея коловоз – 120 / сто и двадесет / тонна, както и ЖП линия за товарене.

  • Тутракан

Зърнобазата в гр.Тутракан – 35500 тона.

  • Черногор

Карта на обекта