zkph
Мъглиж, ул. Христо Ботев 60
043212232, 0897993409

ЗСПК ХЕМУС се намира в град Мъглиж, област Стара Загора.
Местоположението на кооперацията е в район, който е силно зависим от земеделието като източник на доходи и заетост.

За общината са характерни производството на пшеница, ечемик, слънчоглед, лозарството, зеленчукопроизводството и овощарството.

Кооперацията е с установени традиции и опит в производството на селскостопанска продукция.

Отглежда висококачествени маслодайни семена и зърнени растения.

Председател на кооперацията:
ЧЕРНЬО ДЕНЕВ КРЪСТЕВ.

Карта на обекта