Untitled
с. Сатовча, ул. Кокиче 6
0899960625

ЗП ЮСЕИН ДЖЕВДЕТОВ КАРАМЕШИНЕВ  развива своята дейност в областта на животновъдството.

Земеделският производител се занимава с отглеждането на дребен рогат добитък в село Сатовча.

Животните, които отглежда са:

- агнета,
- овце,
- кози,
- ярета.

Животните се отглеждт за развъждане, мляко, месо и вълна.

Карта на обекта