ppokЗП СТОЯН ВЕНЧЕВ ВЕЛЕВ е земеделски производител и е добре познат в района на село Брестовица, общ. Родопи, с отглеждането на лозови масиви. Сортовете грозде, които отглежда земеделският производител са с отлично качество и висока захарност. Стоян Велев, отглежда десертни сортове грозде и сортове за вино.