Национален земеделски регистър

ScreenHunter 1434 гр. Велико Търново, ул. Васил Априлов 2
0888933244, 0884682716

simeonvachkov.bg

 

 

Симеон-Вачков-300x300Земеделски производител Симеон Вачков стартира производствена селскостопанска дейност през 2004 година в землището на Свищовското село Драгомирово.

Като потомствен земеделец, любовта към земята си казва думата. Следват години на много труд, упоритост и себераздаване до ден днешен.

Симеон Вачков

Завършил и успешно дипломирал се като Магистър Агроном – специалност „Растителна защита“ в Аграрен Университет – гр. Пловдив, Симеон Вачков успешно стои начело и ръководи производство от над 15 000 дка собствена и арендувана земеделска земя в землищата на селата: Драгомирово, Овча Могила, Деляновци , Българско Сливово, Стежерово и общ. Севлиево, върху които се отглеждат предимно зърнено-житни култури като пшеница, царевица, слънчоглед и рапица.

Фирмата разполага със съвременна селскостопанска техника – трактори, комбайни, пръскачки и инвентар. Производствената база се намира в село Драгомирово, общ. Свищов, а от скоро в процес на изграждане е нова зърнобаза в гр. Севлиево.

Доказан във времето с професионализъм и коректност към своите арендодатели и член-кооператори, земеделски производител Симеон Вачков предлага най-добрите условия за продажба на земеделска земя и отдаването ѝ под аренда.

 

 

Купува и арендува земеделска земя

Земеделски производител Симеон Вачков с дългогодишен опит в обработването и стопанисването на земеделски имоти купува земеделска земя без посредник в следните общини:

– КУПУВА земеделска земя без посредник в общините: Свищов, Левски и Полски Тръмбеш.

– КУПУВА земеделска земя без посредник в село Лозен и село Нови Хан (Софийска област).

– КУПУВА земеделска земя без посредник в село Врабево (община Троян).

– КУПУВА лозя, пасища и ливади.

Най-високи цени без конкуренция – директно от производител!

Безплатно изготвяне на всички документи /скици, данъчни оценки, удостоверения за наследници и др/.

– Наема земеделска земя в село Врабево (община Троян).

– Наема земеделска земя в селата: Овча Могила, Драгомирово, Деляновци, Морава, Червена, Българско Сливово, Горна Студена, Козловец, Алеково, Стежерово, Божурлука, Обнова.

/възможност за предварително плащане на наема при сключване на договора/

– Наема земя с неизтекъл договор /предплащане на наема/.

– Купува идеални части.

– Купува изгодно земя със стари дългосрочни договори.

 

Цени на земеделски имоти

Цените на земеделските земи в България са изключително разнородни и се формират в зависимост от няколко основни фактора.

Съществена характеристика на земеделския имот е неговото разположение. Най-високи са цените на земеделски имоти, разположени в районите на Добрич и Варна. Поради полупланинския си характер земите в районите на Велико Търново и Габрово се причисляват към една от последните категории според цената.

Друга важна характеристика на земеделския имот е неговата площ. Средно на пазара се предлагат имоти, които варират между 4 и 35 дка. Логично е за по-големите парцели да бъде предложена по-висока пазарна цена.

Категорията на земеделския имот е другата основна характеристика, играеща важна роля при ценообразуването. Тя се определя според оценката на определени почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на конкретни селскостопански култури. Естествено земята, която спада към по-висока категория, е и по-скъпа. Няма съществена разлика в качеството, както и в цените на земеделски имоти, спадащи между I -ва и IV-та категория. При земи от V-та и VI-та категория се наблюдават по-ниски добиви, респективно и цените им на пазара са по-ниски. Земя с категория VII – X най-често е необработваема и същевременно не представлява интерес за покупка.

Начинът на трайно ползване е следваща основна характеристика на поземления имот. С други думи дали конкретният имот е нива, ливада, изоставена орна земя, лозе, гора в земеделска земя и т.н. Той е посочен в скицата на земеделския имот.

След период на 10-годишен ръст, в момента се наблюдава леко охлаждане на пазара на земеделска земя. Това е породено от затруднението на фермерите – като основен играч на пазара, да купуват земя, впредвид голямото поскъпване на торове, препарати и суровини за производство и не на последно място ниските изкупни цени на продукцията.

За района на Свищов, в зависимост от категорията и землището, цените варират от 750 до 1000 лева на декар обработваема площ. Средната пазарна цена за 2017 година според Националния статистически институт е 873 лв/дка.

Не по-различно стои въпросът и с размера на рентното плащане, което през годините достигна до нива 45-60 лева на декар. И пак тук има известна доза субективизъм относно землището, големината на отдадените парцели, както и категорията.

Според данни на Областна Дирекция Земеделие към Министерството на земеделието и храните, преобладават сключените дългосрочни Арендни договори – за 5 години, като при тях Арендодателите имат по-голяма сигурност, поради факта, че изискват нотариална заверка и вписване в съда. Далеч по-рискови си остават наемните договори за 1 стопанска година, като при тях имаше и доста случаи на измамни практики, тъй като не се изисква нотариална заверка и лесно могат да бъдат фалшифицирани и манипулирани.

В обобщение на анализа на Аграрния сектор, браншовите организации като Асоциацията на Земеделските производители в България съветват собствениците на земеделски земи, при продажба и отдаване под аренда, да се обръщат към проверени и реални земеделски производители и фирми в страната. Именно от тях те биха могли да получат най-добрите условия на пазара на земеделска земя в страната.
Ако искате да получите оферта, отговаряща конкретно за Вашия имот, може да посетите офиса на фирмата, да се свържете с нас на посочения телефон или да изпратите онлайн заявка – тук!

 

 

Related Posts