ScreenHunter 2602
гр. Варна, бул. 8-ми Приморски полк 218
0892466773

РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА е земеделски производител от град Варна.

Ралица Димитрова е добре позната в района с дейността си.

ЗП Ралица ДИмитрова се занимава с отглеждане на животни.

Карта на обекта