ScreenHunter 1218
гр. Сливен, ул. Даме Груев, бл.45, вх. Г
0888995563
ЗП РАДМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ  е лицинзиран зърнопроизводител в гр. Сливен.

Зърнените култури, които произвеждат в  РАДМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ А  са с отлични качества, съпоставими с най-доброто качество на световния пазар, защото използват селектирани семена, благодарение на които постигат и оптимални резултати.

ЗП РАДМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ отглежда:

- бобови растения
- маслодайни семена
- зърнени култури – без ориз

Карта на обекта