ScreenHunter 4605
гр. Каварна, ул. България 40, вх.Б, ап.14
0899825386

ЗП Михаил Матеев Матеев развива своята дейност в областта на земеделието, като отглежда селскостопански култури върху арендувани земи.

След събиране на реколтата, произведената продукция се складира временно в базата на кооперацията. Основна дейност на ЗП Михаил Матеев е търговията със земеделската продукция.

ЗП Михаил Матеев Матеев основно отглежда:

- пшеница
- царевица
- слънчоглед

Карта на обекта