ppokМИЛЕНА НИКОЛОВА МРЯНОВА е земеделски производител добре познат в района на град Перущица, с отглеждането на лозови масиви. Сортовете грозде, които отглежда земеделският производител са с отлично качество и висока захарност. Земеделският производител, отглежда десертни сортове грозде и сортове за вино.