ЗП МЕТИН ИБРЯМ АХМЕД

ScreenHunter 4424 с. Дъбрава, общ. Балчик
0876166368

 

 

ЗП МЕТИН ИБРЯМ АХМЕД е земеделски производител от с. Дъбрава.
Основна дейност – отглеждане на дребен рогат добитък.

Related Posts