Национален земеделски регистър

ЗП МАРИЙКА ДИМИТРОВА ШОПОВА

ScreenHunter 4424 с. Стара река, ул. Съби Димитров
0885505998

 

ЗП МАРИЙКА ДИМИТРОВА ШОПОВА е земеделски производител от с. Стара река.

Занимава се с отглеждане на дребен рогат добитък.

Related Posts