ScreenHunter 4424с. Войнягово, общ. Карлово
0887495042

 

 

ЗП ЛАЛО ПЕТРОВ ГРАДЕВ е земеделски производител от с. Войнягово.

Основна дейност – отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения.

Related Posts