ScreenHunter 1762
с. Оризово, ул. Каваклийка 8
0885057596

 

ЗП ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА  развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Специализирана е в сферата на животновъдството.

ЗП ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА отглежда едър рогат добитък.

Кравефермата, собственост на фирмата, се намира в с. Оризово,  община Братя Даскалови.

ЗП ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА извършва търговия с мляко и млечни продукти.

Карта на обекта