ScreenHunter 1249
с. Гюльовца, ул. Янко Андонов 11
0897027987

 

ЗП ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ е добре познат в района на село Гюльовца, с отглеждането на лозови масиви.

Сортовете грозде, които отглежда земеделският производител са с отлично качество и висока захарност.

Земеделският производител, отглежда десертни сортове грозде и сортове за вино.

Related Posts