ppokЗемеделски производител ИВАН БОРИСОВ КАЛИБАЦЕВ е добре познат в района на град Пловдив, с отглеждането на лозови масиви.Сортовете грозде, които отглежда земеделският производител са с отлично качество и висока захарност. Земеделският производител, отглежда десертни сортове грозде и сортове за вино.