Национален земеделски регистър

ЗП ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ScreenHunter 4424 Бухово
0885463096

 

 

ЗП ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ е земеделски производител от Бухово.

Занимава се със спомагателни дейности в растениевъдството.

Related Posts