ppokЗемеделски производител ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ е земеделски производител в с. Градище. Занимава се с производство и реализация на селскостопанска продукция. Фирмата отглежда зърнени, технически и фуражни култури.