ЗП ВАЛЕНТИН БОЯНОВ САШЕВ

ScreenHunter 4424 Кюстендил
0894722600

 

 

ЗП ВАЛЕНТИН БОЯНОВ САШЕВ е земеделски производител от Кюстендил.

Занимава се с отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление.

Related Posts