8b274cc3c17649c3f7bc8dabc0ae4c33
гр. Пловдив, ул. Трапезица 16, ет. 3
0877788030

 

ЗП АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ е земеделски производител от град Пловдив.

Ангел  Ангелов се занимава с отглеждането на дребен рогат добитък. Ангел  Ангелов притежава стопанство от овце и кози.

- Овцевъдството осигурява – месо, мляко и вълна.

- Отглеждането на кози се извършва основно за добив на козе мляко.

Карта на обекта