zppk
с. Дичин, общ. Велико Търново
061192270, 0886032414
zppk_zora_dichin1942@abv.bg
http://zk-dichin.hit.bg

 

 

dichin

Кооперацията е регистрирана като ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА – ДИЧИН, накратко ЗПКК ЗОРА – ДИЧИН.

Седалището на кооперацията е село Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново.

ЗПКК ЗОРА – ДИЧИН обработва осем хиляди декара земеделска земя в землището на село Дичин, отстоящо на двадесет и пет км северозападно от общинския център Велико Търново и на около петнадесет км източно от град Павликени.
Кооперацията е основана на 21.09.1994 година.

zkd

Предмет на дейност:

- обработване на земеделска земя по договор за аренда и наем и извършване на производствени услуги, както на свои членове така и на фермери, арендатори и други земеделски производители.

- производство на животинска продукция – животни за производство на краве мляко, телета и юници за месо и разплод в собствена кравеферма. Разполага с регистрирано елитно стадо черношарено датска порода. Млекопроизводител първа категория.

- извършва самостоятелно техническо обслужване и ремонт на собствен парк с всички необходими за производството си машини.

Продава

телета 10 дневни мъжки, женски на цена 150 лв. – елитно стадо.

Продава

хедер за Е516 с колесар на 5 години, технически изправен, ходен за експлоатация. Цена по споразумение.

zkdichin

Карта на обекта