ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Чарда, обл. Ямбол
047682253

ЗПК ЧАРДА се занимава с:

  • производство на земеделска продукция върху арендувани земи
  • производство на животинска продукция
  • преработка и реализация на селскостопанска продукция
  • ттрговия с посевен и посадъчен материал.

Карта на обекта