gallery_1238_53_175546
с. Копаница, общ. Радомир
0897731575

 

nivaЗемеделска кооперация Копаница, се намира в с. Копаница.

Земеделска кооперация Копаница развива своята дейност в областта на земеделието, като отглежда селскостопански култури върху арендувани земи. Кооперацията разполага с необходимия инвентар за обработка на наетите земи, като по-този начин се постига по-качествена продукция.

 

След събиране на реколтата, произведената продукция се складира временно в базата на кооперацията. Основна дейност на Копаница е търговията със земеделската продукция.

ЗПК Копаница основно отглежда:

- пшеница
- царевица
- слънчоглед

Карта на обекта