cerkovski
С. Церковски, обл. Бургас
055232321, 0888149390

Земеделска кооперация Церковски развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Специализирана е в зърнопроизводството и животновъдството.

Разполага с около 40 бр. едър рогат добитък от месодайна порода.

Председател на кооперацията е Груди Иванов.

Карта на обекта