zkpu_uspehЗК УСПЕХ се занимава с производство на земеделска продукция върху арендувани земи, тяхната преработка и реализация, извършване на производствени услуги – механизирани, агрохимически, транспортни, строителни, търговски и други.