screenhunter_241-nov-07-15-31
с. Ръжево Конаре, ул. 32 N 2
031252263, 0889121591

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ РЪЖЕВО КОНАРЕ се намира в с.Ръжево Конаре, област Пловдив, община Калояново.

Занимава се с производство на селскостопанска продукция, отглеждане на зърнени растения и маслодайни семена.

Културите, които отглежда са:

пшеница
царевица
слънчоглед
ечемик.

Карта на обекта