ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Главиница, общ. Пазарджик
034449129

ЗК ПЛОДОРОДИЕ се занимава с производство на земеделска продукция от всякакъв вид, преработването на тази продукция и продажбата й страната и в чужбина.

Карта на обекта